Vejti – Harkány: Kraj Stare Drave

Nastavljajući put prema istoku uskoro stižemo u Mailáthpuszta-u, gdje se nalazi ribnjak, bife i jedan novi suvremeni omladinski hostel.

Napustivši Majláthpuszta-u prema sjeveru možemo skrenuti na alternativnu rutu prema Harkány-u kroz sela kraja Ormanšaga: Sámod, Adorjás, Kórós, Rádfalva, Diósviszló te Márfa, na kvalitetno izgrađenom asfaltu. Glavna znamenitost rute je kalvinistička crkva u Kórós-u, sa stropom s obojenim drvenim kazetama. Selo Diósviszló je mjesto sa „Kapijom Ormanšaga“, u selo radi trgovima i kuća za goste.

Nastavljajući put na nasipu od Mailáthpuszta-e skrenimo na novu asfaltiranu biciklističku stazu uz riječnu okuku Kisinci. U blizini Szaporca-e se nalazi Ekoturistički centar za posjetitelje i edukaciju „Stara Drava“. Odavde možemo praviti obilazak prema Kémes-u, gdje nađemo dućane i restoran.

Od Szaporca-e nastavimo na sjevernoj obali potoka Fekete-víz. U mjestu Drávaszabolcs (Dravasabolč) radi trgovina i gostionica za bicikliste. Zatim vozeći po biciklističkoj stazi uz glavnu cestu uskoro stižemo u Harkány.

Od Drávaszabolcs-a na alternativnoj ruti kroz Keselyősfapuszta-u i Matty možemo doći do Siklós-a. U blizini Keselyősfapuszta-e može se sunčati na pješčanoj plaži Drave, u blizini ima kuća za goste, a u Matty-u se nalazi gostiona i dvor za jahanje. Skrenuvši dalje po nasipu se vidi okuka Boroš Drava.

Harkány (Harkanj) je jedna od najvažnijih turističkih lokacija ovoga kraja, poznato lječilište. Grad pruža široku paletu usluga (smještaj različitih kategorija udobnosti, kuće za goste, dućani, restorani, trgovina bicikala i radionicu za popravke). Kod većine smještaja moguće je i najam bicikala.

Mailáthpuszta, ribnjak (foto: Kozma József). Ekoturistički centar za posjetitelje i edukaciju „Stara Drava“ (foto: DDNPI). Keselyősfapuszta - rijeka Drava (foto: SundS). Harkány (Harkanj) - termalno lječilište (foto: Ferling). Harkány (Harkanj) - termalno lječilište (foto: Ferling). Harkány (Harkanj) (foto: Ferling). Harkány (Harkanj) (foto: Ferling). Harkány (Harkanj) (foto: Ferling).