Felsőszentmárton – Vejti: Na nasipu Drave

Ruta od Felsőszentmárton-a se nastavlja na asfaltiranom nasipu prema Drávasztára-i. Na polovini puta južno od nasipa se nalazi naselje Révfalu (Drvljanci), nekadašnje naseljeno selo na poplavnom području, trenutačno dio Nacionalnog parka Dunav-Drava. Ostatci tradicionalne arhitekture, netaknuta priroda su razlozi za posjetu. U ljetnom periodu selo je popularno među umjetnicima i izletnicima.

Drávasztára (Starina) je također selo sa hrvatskim većinskim stanovništvom. Na središnjem trgu se visi monumentalna neo-gotička katolička crkva sagrađena u 1948. godini. Neke usluge su dostupne kao što su kuće za gošće, trgovina, pivnica, restoran. Na obali Drave se nalazi malo pristanište sa odmorištem i zahodom.

Grad Sellye (Šeljin) – “glavni grad Ormanšag-a” – se nalazi na 7 km sjeverno od Drávasztára-e. U gradu su dostupne različite usluge (dućani, restoran, bazen i termalno kupalište na otvorenom, banke, pošta, željeznička stanica). Glavna znamenitost grada je barokni dvorac obitelji Drašković, s arboretumom i Muzej Ormanšaga. Usput od Sellye-a do Drávasztára-e vozimo kroz Drávaiványi (Ivanidba), čija kasno barokna kalvinistička crkva je najljepši primjer crkvi sa stropom s obojenim drvenim kazetama.

Drávasztára-u napustimo na makadamskom putu na nasipu prema Vejti-ju. Odmah nakon Drávasztára-e vidimo jedan vidikovac, koji se ostao iz dobi Hladnog rata, te prekrasnu riječnu okuku Drave, Vájási jezero. U blizini Vejti-ja skrenuvši prema Dravi možemo naći jedno odmaralište.

Skrenuvši na sjever od Vejti-ja možemo raditi obilazak za Vajszló (Vajslovo), gdje niz usluga stoji na raspolaganju (kuća za gošće, muzej, dućani, pivnicu, restoran i poštanski ured).

Drávasztára (Starina), crkva (foto: SundS). Drávaiványi (Ivanidba), unutrašnjost crkve (foto: SundS). Drávaiványi (Ivanidba), unutrašnjost crkve (foto: DDRMI). Sellye, Dvorac Drasković (foto: SundS). Drávasztára (Starina) - Vájási jezero (foto: DDRFÜ).