Barcs – Felsőszentmárton: Kroz šumu uz rijeku Dravu i mala sela Podravine

Grad Barcs (Barč) – imajući oko 11 tisuća stanovnika – pruža više usluga potrebne za bicikliste (dućane, smještaje, banke, poštu, željezničku stanicu). Termalno kupalište i Rekreacijski centar Grada Barcs-a treba svakako spomenuti.

Naš put nastavlja na podravskoj pješačkoj stazi na plaži, pa skrenemo na šumsku stazu prema Drávatamási-u, direktno uz Dravu. Polovina dionice bliža Barcs-u, kao dobro održana šumska staza, je više pogodna za biciklizam. Dok istočna polovina je od neučvršćenog pijeska, što može biti blatno u kiši i zaprašen u suhim ljetnim periodima, tako vožnja na biciklu nije uvijek lako.

Drávatamási (Tomašin) je lijepo uređeno selo na obali Drave, raspolaže sa više privatnih smještaja, kampom i apartman kućama.

Između Drávatamási-a i Drávasztára-e vozimo po dobrokvalitetnim asfaltiranim putevima sa niskim prometom kroz sela Drávagárdony, Kastélyosdombó, Potony, Tótújfalu i Szentborbás. U Potony-u (Potonja) ima odmaralište, dućan i pivnica, savjetuje se posjetiti katoličku crkvu sa stropom s obojenim drvnim kazetama. Na obali Drave u blizini Szentborbás-a (Brlobaš) nalazi se kuća za gošće održana od Nacionalnog parka Dunav-Drava.

U centru sela Tótújfalu (Novo selo) stoji putokaz prema alternativnoj ruti na nasipu, kroz krajolik prelijepe prirode prema Felsőszentmárton-u.

Felsőszentmárton (Martinci) je selo sa hrvatskim većinskim stanovništvom. Zaštitnik sela je Sv. Martin, selo je dio europske rute hodočašća Sv. Martina. U selu ima više trgovina, pivnica, privatnih smještaja (penzija, kamp).

Barcs (Barč), termalno kupalište i bazeni (foto: SundS). Drávatamási (Tomašin) - rijeka Drava (foto: DDRFÜ). Pejzaž u Ormanšag-u (foto: DDRFÜ). Pejzaž u Ormanšag-u (foto: DDRFÜ). Szentborbás (Brlobaš) - smještaj Nacionalnog parka Dunav-Drava (foto: SundS). Szentborbás (Brlobaš) - rijeka Drava (foto: SundS). Felsőszentmárton (Martinci) (foto: DDRFÜ).